huhtikuu 26, 2016

Ilman rajoituksia: Evac MBBR-biofilmireaktori

Kiitos MBBR-bioreaktorin (Moving Bed Biofilm Reactor), yhä useammat laivanomistajat valitsevat Evacin alustensa varustelijaksi.

MBBR ei vielä ole yleisesti käytetty lyhenne risteilyalalla, mutta tilanne voi muuttua pian.

MBBR-biofilmireaktorit ovat aluksella olevia jäteveden käsittelylaitteita, joiden avulla jätevesi voidaan puhdistaa hapetuksella ja orgaanisen aineen pidättämisellä. Toisin sanoen MBBR-tekniikan avulla laivat voivat täyttää maissa sovellettavat jätevedenkäsittelyn standardit.

”MBBR-biofilmireaktorin ansiosta laiva voi toimia ilman rajoituksia”, sanoo Evacin vanhempi prosessiasiantuntija Jari Jokela. ”Evacin MBBR-bioreaktoreita käyttävät laivat voivat toimia monilla kansallisilla ja kansainvälisillä ympäristöllisesti herkillä ESSA-alueilla sekä SA-erityisalueilla, joita koskevat tiukemmat rajoitukset.”

Kokonaisratkaisu merkitsee säästöjä

Kun laivanomistaja valitsee alukseensa Evac Cleantech -kokonaisratkaisun, ratkaisu käsittää kaiken jätteen- ja jätevedenkäsittelyyn tarvittavan. Se sisältää kuiva- ja märkäjätteen käsittelyjärjestelmät, polttokattilan, lasi-, muovi-, paperi-, pahvi- ja alumiinijätteen kierrätyslaitteet sekä alipainejärjestelmän ruokajätteelle, biolietteen käsittely-yksikön ja alipainekeräysjärjestelmät, mukaan lukien alipainelaitteet ja -WC:t.

”Lisäksi kokonaisratkaisu tarkoittaa, että asiakas pääsee hyödyntämään integroidusti ja kustannustehokkaasti toimivia järjestelmiä”, jatkaa Jokela. ”Meidän kokonaisjärjestelmämme on yksinkertaisempi kuin kilpailevat järjestelmät. Siinä on vähemmän prosessiyksiköitä, ja sitä on helpompi käyttää.”

Kilpailevissa järjestelmissä saatetaan esimerkiksi käyttää kolmea erilaista kemikaalia saostamiseen. Evacin järjestelmässä riittää yksi kemikaali. ”Tarjoamme lisäksi yhdellä hallintajärjestelmällä hallittavan kokonaisuuden”, lisää Jokela, ”jolloin laivaoperaattorin ei tarvitse huolehtia kolmen tai neljän eri järjestelmän hallinnasta.”

”Evac myös poistaa eri toimittajien järjestelmien väliset yhteensopivuusongelmat”, sanoo Jokela. ”Evac Cleantech -kokonaisratkaisun myötä kaikki palvelut ovat saatavissa yhdestä ja samasta paikasta. Merkittävä osa laivan operationaalisista vastuista siirtyy Evacille.”

Jokela kertoo, että säästöjä kertyy kahdesta lähteestä: ”Jätepuolen kustannussäästöjen lisäksi merkittäviä säästöjä saavutetaan myös jätevesijärjestelmän toimintakustannuksissa.”

Kuka hyötyy?

Monet merivoimat, rannikkovartiostot, offshore-toimijat ja varustamot ovat valinneet Evac Cleantech -kokonaisratkaisun. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana Evacin tilausten arvo kasvoi 60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Huhtikuussa 2016 Evac ilmoitti uudesta, yli 10 miljoonan euron arvoisesta sopimuksesta kolmen suuren ja mahdollisen neljännenkin risteilyaluksen varustamisesta. Voitimme kilpailun nimenomaan Evac Cleantech -kokonaisratkaisun ansiosta, joka on integroitu jätteen- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmä.

”Jotkut laivanomistajat pitävät energiankulutusta niin tärkeänä, että he vaativat uusien laivojensa energiankulutuksen olevan tietyn prosenttimäärän verran pienempi kuin aikaisempien laivojen”, kertoo Jokela. ”Evacin pitkäjänteisen tuotekehityksen ansiosta olemme pystyneet minimoimaan energiankulutuksen esimerkiksi lisäämällä prosessinohjauksen antureita ja taajuudenmuuttajia. Me olemme erittäin hyviä energiatehokkuudessa, ja siksi menestymme tarjouskilpailuissa.”

Erilainen tapa työskennellä

Evacin menestyksen takana on yrityksen erilainen tapa työskennellä, sanoo Evacin operatiivinen johtaja Mika Karjalainen: ”Panostamme koko ajan tuotekehitykseen parantaaksemme energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelullisia näkökohtia.”

Karjalainen kertoo, että viimeisintä tekniikkaa edustava jätteenkäsittelyjärjestelmä on syntynyt pitkäjänteisen tuotekehityksen ansiosta.

”Jos meillä jokin salainen ase on”, hän jatkaa, ”se on se, että me emme pelkää mennä kentälle. Evac käyttää aina parasta maailmalta saatavilla olevaa asiantuntemusta verkostoitumalla alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Ja asiakkaamme hyötyvät tästä.”

 

Jari-Jokela-risteilyaluksella
Evacin vanhempi prosessiasiantuntija Jari Jokela
MBBR_Evac
Evacin MBBR-biofilmireaktori

 

 

 


Jaa!

Uutiset