Risteilyalukset


Lue lisää

RoPax-alukset ja autolautat


Lue lisää

Jokiristeilijät


Lue lisää

Jahdit


Lue lisää

Merivoimien ja rannikkovartioston alukset


Lue lisää

Rahtialukset


Lue lisää

Työ- ja erikoisalukset


Lue lisää

Meriympäristössä kuin kotonaan

Olemme toteuttaneet 40 vuoden aikana yli 20 000 merialan projektia usein haastavissakin olosuhteissa toimiviin aluksiin. Asiakkailta saamamme palaute on ollut erinomaista. Tarjoamme sekä vakiosovelluksia että mukautettuja ratkaisuja niin maailman suurimpiin risteilyaluksiin kuin merivoimien aluksiin, rahtialuksiin ja pieniin erikoisaluksiinkin.

Ainutlaatuiset palvelut ja myynninjälkeinen tuki

Tuemme sinua ympäristöystävällisen toiminnan kehittämisessä ja tarjoamme ainutlaatuisia palveluja sekä myynninjälkeistä tukea.

Lue lisää

Evacin meriteollisuustoiminta lyhyesti

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu meriteollisuudelle

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu meriteollisuudelle

Evac on maailman johtava integroitujen jätteen-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja. Valitsemalla Evac Cleantech -kokonaisratkaisun saat alipaine-, jätevedenkäsittely-, kuiva- ja märkäjätteen käsittely- sekä makean veden tuotantojärjestelmät samalta toimittajalta, mikä helpottaa aluksen eri järjestelmien integrointia, hallintaa ja huoltoa.

Lue lisää

Testatut ja sertifioidut ratkaisut

Ratkaisumme on sertifioitu Kansainvälisen merenkulkujärjestön määräysten MEPC.227(64) ja MEPC.244(66) mukaisesti, ja ne voidaan soveltaa täyttämään viimeisimmät kansainväliset ympäristösäännökset MEPC.200(62) Itämeri ja Alaska.

Evacin jätevedenkäsittelyjärjestelmät tuottavat niin laadukkaasti käsiteltyä vettä, että niitä voidaan käyttää kansallisesti tai kansainvälisesti määritellyillä ympäristöllisesti herkillä alueilla (ESSA) ja erityisalueilla (SA), joita koskevat tiukemmat päästörajoitukset.

Alipainejärjestelmät

Jätevedenkäsittely

Painolasti-vedenkäsittely

Puhtaan veden tuotanto

Merieliöstön kasvunehkäiseminen

Kuiva- ja märkäjätteen käsittely

Korroosionesto