Evac Cleantech -kokonaisratkaisu

meriteollisuuteen

Kaikkien jätteen-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmien hankkiminen samalta toimittajalta tarjoaa monia etuja sekä varustamoille että telakoille.

Yksi toimittaja, monta etua

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu kattaa kaikki tarpeesi, mukaan lukien alipainekeräyksen, jätevedenkäsittelyn, kuiva-, märkä- ja ruokajätteen hallinnan sekä puhtaan veden tuotannon. Kattava yhdeltä toimittajalta saatava valikoima erottaa meidät kilpailijoista.

Kun ostat kaikki jätteiden-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmäsi yhdeltä toimittajalta, laivanrakennusprojektisi koordinointi ja integrointi helpottuvat. Asennuksen jälkeen järjestelmien hallinta ja ylläpito sujuvat helposti ja tehokkaasti.

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu

Telakka – laivanrakennus- ja suunnitteluprosessi

  • Kun kumppaneita on vähemmän, viestintä sujuu helpommin ja projektin koordinoinnissa säästyy aikaa
  • Yksinkertaistettu järjestelmän integrointi ja yksi yhteyspiste kaikille järjestelmien integrointiin liittyville asioille
  • Vähemmän kriittisiä liittymiä eri järjestelmien välillä.

Laivan omistaja – käyttö ja ylläpito

  • Samanlaiset käyttöliittymät ja tekniikat tekevät miehistön koulutuksesta helpompaa ja tehokkaampaa
  • Sujuva ja tehokas järjestelmän integrointi, ylläpito ja vianmääritys – kaikkia Evacin järjestelmiä voi valvoa ja hallita laivan pääautomaatiojärjestelmästä yhden yhteisen käyttöliittymän kautta
  • Yksi yhteyspiste myynninjälkeisille palveluille ja varaosille
  • Tehokas osien hankinta ja logistiikka
  • Kilpailukykyinen hinnoittelu ja helpommin ennakoitavat kustannukset
  • Vähentynyt varaosien tarve ja siten pienemmät varastointikustannukset, koska järjestelmät käyttävät monia samoja komponentteja.

Referenssiprojekti: Tallinkin Megastar-autolautta

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu, joka sisältää alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja märkäjätteen käsittelyn, puhtaan veden tuotannon ja automaatiojärjestelmät, on jo käytössä AS Tallink Gruppin uuden sukupolven Megastar -LNG-autolautalla. Lautta rakennetaan Meyer Turun telakalla, ja se toimitetaan vuoden 2017 alussa. Sen suunnitellaan voivan kuljettaa 2 800 matkustajaa.

Vihreät arvot, kaikkien päästöjen vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen on otettu huolellisesti huomioon lautan suunnittelussa. Laiva noudattaa päästöjen valvonta-alueille annettuja uusia, tiukempia päästövaatimuksia, joihin myös Itämeri lukeutuu.

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu Tallinkin Megastar-autolautalla, video

Järjestelmäautomaatio

Yhteinen käyttöliittymä mahdollistaa helpomman käytön, hallinnan ja ylläpidon

Koska eri järjestelmiemme käyttöliittymät muistuttavat toisiaan, miehistön on helpompi oppia kaikkien aluksessasi olevien laitteiden käyttö, hallinta ja ylläpito. Kaikkien Evacin järjestelmien yhteinen, aluksen pääautomaatiojärjestelmään integroitu käyttöliittymä tarjoaa käyttäjille reaaliaikaista tietoa, jonka ansiosta valvonta ja vianmääritys hoituvat helpommin.

Lue lisää

Alipainejärjestelmät

Jätevedenkäsittely

Painolasti-vedenkäsittely

Puhtaan veden tuotanto

Merieliöstön kasvunehkäiseminen

Kuiva- ja märkäjätteen käsittely

Korroosionesto

Risteilyalukset

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu vastaa kaikkiin alipainetekniikan, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja märkäjätteen käsittelyn (mukaan lukien ruokajätteen käsittely) sekä puhtaan veden tuotantotarpeisiin risteilyaluksilla.

Esimerkiksi kuivajätteiden käsittelyratkaisutarjoamamme sisältää sekä polttokattilat jätteiden polttamiseksi laivalla että erityyppisiä puristimia ja tiivistimiä jätteiden vaatiman tilan pienentämiseksi. Uusin trendi on kaksi vaihtoehtoista kuivajätteiden käsittelylinjaa: toisessa käytetään polttokattilaa ja toisessa briketöintiä, jossa kierrätyskelpoinen jäte tai sekajäte puristetaan pieniksi poltettaviksi tai maihin toimitettaviksi briketeiksi.

Lue lisää sovelluksista risteilyaluksille

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu risteilyalukselle

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu autolautoille

RoPax-alukset ja autolautat

Evac Cleantech -kokonaisratkaisumme RoPax-aluksille ja -lautoille sisältää alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja ruokajätteen hallinnan sekä puhtaan veden tuotantojärjestelmät. Laaja järjestelmävalikoimamme tekee meistä ainutlaatuisen toimijan. Kun käytät yhtä toimittajaa kaikille järjestelmillesi, laitteiden käyttö ja ylläpito helpottuvat. Saat myös muita etuja, kuten sujuvan integroinnin laivanrakennusprosessin aikana, kun käytössäsi on vain yksi yhteyspiste kaikille järjestelmien integrointiin liittyville asioille.

Lue lisää RoPax-aluksistamme ja alusten käyttökohteista

Jokiristeilijät

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu jokiristeilijöille sisältää alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn sekä kuiva- ja ruokajätteen hallintajärjestelmät. Tämä laaja järjestelmävalikoima tekee meistä ainutlaatuisen toimijan. Olemme esimerkiksi ainoa toimittaja, jolla on asiantuntemusta sekä jäteveden että ruokajätteen alipainekeräyksestä. Valikoimaamme sisältyy myös puristimia ja murskaimia, joita käytetään kierrätettävän ja sekajätteen tilavuuden pienentämiseen.

Lue jokiristeilijöille tarkoitetuista sovelluksistamme

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu jokiristeilijöille

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu superjahdeille

Jahdit

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu jahdeille sisältää alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn sekä kuiva- ja ruokajätteen hallintajärjestelmät.

Esimerkiksi alipaine-WC:mme ovat markkinoiden hiljaisimpia, ja olemme ainoa alipaineurinaalien toimittaja. Lisävarusteena on saatavana myös laaja valikoima kansia ja painikkeita, ja valmistamme WC:itä myös yksilöidyissä väreissä ja muodoissa.

Olemme ainoa toimittaja, jolla on asiantuntemusta sekä jäteveden että ruokajätteen alipainekeräyksestä.

Lue lisää jahtisovelluksistamme

Merivoimien ja rannikkovartioston alukset

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu merivoimien ja rannikkovartioston aluksille sisältää alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja ruokajätteen hallintajärjestelmät sekä puhtaan veden tuotannon. Koska kaikki integroidut Evac-järjestelmät käyttävät samanlaista käyttöliittymää, niiden käyttö, valvonta ja ylläpito on helppoa ja nopeasti omaksuttavissa.

Lue lisää merivoimien ja rannikkovartioston ratkaisuista

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu rannikkovartiostolle

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu rahtialuksille

Rahtialukset

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu rahtialuksille täyttää kaikki alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja ruokajätteen hallinnan sekä puhtaan veden tuotannon tarpeet.

Olemme ainoa toimittaja, jolla on asiantuntemusta sekä jäteveden että ruokajätteen alipainekeräyksestä. Valikoimaamme sisältyy myös puristimia ja tiivistyskoneita, joilla voidaan vähentää kierrätettävän jätteen aluksilla viemää tilaa.

Vedenkäsittelylaitteemme muuntavat merivettä tekniseksi ja juomavedeksi, joita miehistön tarpeiden lisäksi voidaan hyödyntää myös kuljetetulle karjalle ja järjestelmän puhdistukseen.

Lue lisää rahtialuksille tarkoitetuista sovelluksistamme

Työ- ja erikoisalukset

Työ- ja erikoisaluksille suunnitellun Evac Cleantech -kokonaisratkaisun ansiosta voit ostaa kaikki tarvitsemasi alipainejärjestelmät, jätevedenkäsittelyn, kuivan ja ruokajätteen hallinnan sekä puhtaan veden tuotannon järjestelmät samalta toimittajalta.

Alipainejärjestelmämme säästävät vettä, parantavat kokoonpanon tehokkuutta ja mahdollistavat joustavan putkistosuunnittelun. Valikoimaamme sisältyy myös puristimia ja tiivistyskoneita, joilla voidaan vähentää kierrätettävän jätteen aluksilla viemää tilaa. Nämä tuotteet auttavat sinua täyttämään IMO:n MARPOL-sopimuksen V liitteen vaatimukset.

Lue lisää työ- ja erikoisaluksille tarkoitetuista sovelluksistamme

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu työ- ja erikoisaluksille