Evac Cleantech -kokonaisratkaisu

offshore-teollisuudelle

Kaikkien jätteen-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmien hankkiminen samalta toimittajalta tarjoaa monia etuja sekä telakoille että käyttäjille.

Yksi toimittaja, monta etua

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu kattaa kaikki tarpeesi, mukaan lukien alipainejärjestelmät ja jätevedenkäsittelyn, kuiva-, märkä- ja ruokajätteen hallinnan sekä puhtaan veden tuotannon. Kattava yhdeltä toimittajalta saatava valikoima erottaa meidät kilpailijoista.

Kun ostat kaikki jätteiden-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmäsi yhdeltä toimittajalta, laivanrakennusprojektisi koordinointi ja integrointi helpottuvat. Asennuksen jälkeen järjestelmien hallinta ja ylläpito sujuvat helposti ja tehokkaasti.

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu

Telakka – rakennus- ja suunnitteluprosessi

  • Kun kumppaneita on vähemmän, viestintä sujuu helpommin ja projektin koordinoinnissa säästyy aikaa
  • Yksinkertaistettu järjestelmän integrointi ja yksi yhteyspiste kaikille järjestelmien integrointiin liittyville asioille
  • Vähemmän kriittisiä liittymiä eri järjestelmien välillä

Aluksen/lautan omistaja – käyttö ja ylläpito

  • Samanlaiset käyttöliittymät ja tekniikat tekevät miehistön koulutuksesta helpompaa ja tehokkaampaa
  • Sujuva ja tehokas järjestelmän integrointi, ylläpito ja vianmääritys – kaikkia Evacin järjestelmiä voi valvoa ja hallita aluksen pääautomaatiojärjestelmästä yhden yhteisen käyttöliittymän kautta
  • Yksi yhteyspiste myynninjälkeisille palveluille ja varaosille
  • Tehokas osien hankinta ja logistiikka
  • Kilpailukykyinen hinnoittelu ja helpommin ennakoitavat kustannukset
  • Vähentynyt varaosien tarve ja siten pienemmät varastointikustannukset, koska järjestelmät käyttävät monia samoja komponentteja

Järjestelmäautomaatio

Yhteinen käyttöliittymä mahdollistaa helpomman käytön, hallinnan ja ylläpidon

Koska eri järjestelmiemme käyttöliittymät muistuttavat toisiaan, miehistön on helpompi oppia kaikkien aluksessasi olevien laitteiden käyttö, hallinta ja ylläpito. Kaikkien Evacin järjestelmien yhteinen, aluksen pääautomaatiojärjestelmään integroitu käyttöliittymä tarjoaa käyttäjille reaaliaikaista tietoa, jonka ansiosta valvonta ja vianmääritys hoituvat helpommin.

Lue lisää järjestelmäautomaatiosta

Majoitusalukset

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu vastaa kaikkiin alipainejärjestelmien, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja märkäjätteen käsittelyn (mukaan lukien ruokajätteen käsittely) sekä puhtaan veden tuotantotarpeisiin majoitusaluksissa ja kelluvissa majoitusaluksissa.

Olemme esimerkiksi ainoa toimittaja, jolla on asiantuntemusta sekä jäteveden että ruokajätteen alipainekeräyksestä. Valikoimaamme sisältyy myös puristimia ja murskaimia, joita käytetään kierrätettävän ja sekajätteen tilavuuden pienentämiseen.

Offshore_majoituslautta

Alipainejärjestelmät

Jätevedenkäsittely

Painolasti-vedenkäsittely

Puhtaan veden tuotanto

Merieliöstön kasvunehkäiseminen

Kuiva- ja märkäjätteen käsittely

Korroosionesto