Kustannustehokas ja miellyttävä toimistojen ja kampusten jätevedenpoisto

Joustavuutta ja tehokkuutta kaupallisiin ja institutionaalisiin ympäristöihin

Perinteisiin poistoratkaisuihin verrattuna Evacin alipainejärjestelmät vapauttavat tilaa, tuovat lisäarvoa ja laajentavat toimistojen, institutionaalisten rakennusten ja kiinteistöyritysten suunnitteluvaihtoehtoja.

Yliopistot, toimistot ja instituutiot

Alipainejärjestelmät

Enemmän tilaa ja suunnitteluvaihtoehtoja toimistorakennuksiin

Rakennuksen tulevat käyttäjät haluavat usein suunnitella rakennuksen toimistotilat oman liiketoimintansa tarpeisiin – ja juuri sen Evacin alipainejärjestelmät mahdollistavat. Lopullisia ratkaisuja rakennuksen tilojen asettelusta voidaan viivästyttää, jolloin saadaan eniten liikkumavaraa ja vuokralaiset saavat mahdollisuuden suunnitella tilansa joustavasti. Useimmat kaupalliset kiinteistöt ja yritykset käyvät säännöllisesti läpi erilaisia muutoksia – kasvua, osastomuutoksia, yritysmuodon muunnoksia, jakamista ja jopa toiminnan supistusta – jotka kaikki vaikuttavat rakennuksen tilojen järjestelyyn. Evacin järjestelmä tarjoaa tilansuunnitteluun laajalti vaihtoehtoja, jotka eivät olisi olleet aikaisemmin mahdollisia. Saniteettitilojen sijainnin muuttamista edellyttävät tilojen uudelleenjärjestelyprojektit helpottuvat, eikä niihin tarvita merkittäviä uudelleenrakennustöitä.

Vuokrauskelpoinen nettopinta-ala lisääntyy, kun valitset kiinteistösi arvoa lisäävän alipainepoiston. Myytävien kiinteistöjen arvo kasvaa vastaavasti. Toimistojen ja julkisten tilojen rakenteelliset ratkaisut voidaan optimoida, ja rakennukset tai rakennusten osat voidaan muuntaa helposti liiketiloiksi tai liiketilat vastaavasti muuhun käyttöön. Evacin alipaine-WC:iden vedenkulutus auttaa saavuttamaan vihreän rakentamisen LEED- ja BREEAM-sertifioinnit, joiden avulla pystyt osoittamaan toimintasi ympäristöystävällisyyden ja sitoumuksesi sen kestävyyteen. Kiinteistöjä voidaan nyt sijoittaa myös sellaisille alueille, joille rakentaminen olisi aiemmin ollut liian kallista maaperäolosuhteiden vuoksi.

Vihreät ja modernit rakennukset yliopistoille ja kampuksille

Alipainejärjestelmillä saadaan aikaan edistyneet ympäristöystävälliset tilat, jotka korostavat kampusalueen vihreää imagoa. WC:t säästävät vettä ja vähentävät veden loppumisesta aiheutuvia ongelmia kampuksen arjessa. Laajennukset ja muunnostyöt on helpompi toteuttaa, ja tiloja voidaan hyödyntää joustavasti tarpeen mukaan. Kampus on nyt myös mahdollista sijoittaa sellaiseenkin paikkaan, johon rakentaminen ei aiemmin ole onnistunut maaperän olosuhteiden vuoksi.

shutterstock_309525356