Merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmätMerieliöstön kasvunehkäiseminen

Merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmä merivesiputkistoille on helppo ja taloudellinen asentaa, ja näitä Cathelcon MGPS-järjestelmiä on asennettu jo yli 50 000 laivaan maailmalla. Järjestelmä on suunniteltu estämään merirokkojen ja simpukoiden aiheuttama merivesijäähdytysputkien tukkeutuminen. Järjestelmiä on saatavana kaikenkokoisille aluksille, mukaan lukien luksusjahtien pienoisjärjestelmät.

Merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmien pääominaisuudet

 • Perustuu elektrolyysin periaatteeseen antaen jatkuvaa ja luotettavaa suojaa ilman kemikaaleja
 • Kaksoisjärjestelmä, johon sisältyy putkiston kiinnittymisenesto ja korroosionesto. Ohjauspaneelien ja anodien valikoima soveltuu kaikenkokoisiin aluksiin.
 • Jokainen järjestelmä suunnitellaan varta vasten aiottuun sovellukseen, jolloin voidaan varmistaa parempi tehokkuus.
 • Automaattinen toiminta – edellyttää hyvin vähän puuttumista, eikä vaadi paljon miehistön jäsenten aikaa.
 • Helppo asennus – anodit voidaan asentaa uuteen rakenteeseen asennettaessa tai uudisasennuksen yhteydessä merivesikaivoihin tai suodattimiin.
 • Ympäristön huomioiva – järjestelmässä ei käytetä klooripohjaisia kemikaaleja tai karsinogeenejä.
 • Luokitteluyhteisöjen hyväksymä.

Lue lisää Cathelcon verkkosivuilta

Merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmät

Key featurs of the Cathelco marine growth prevention systems

 • Based on the electrolytic principle, providing continuous and reliable protection without the use of chemicals
 • A dual system combining pipework anti-fouling and corrosion suppression. A range of control panels and anodes to suit vessels of every size.
 • Every system custom designed for its particular application ensuring greater effectiveness.
 • Automatic operation – requires minimal attention and makes very little demands on crew time.
 • Easy installation – anodes can be installed in seachests or strainers at newbuilding or retrofit.
 • Environmentally friendly – does not involve the use of chlorine based chemicals or carcinogens.
 • Approved by classification societies.

Read more on Cathelco web site

Make sure you meet the new
EU biocide regulations

Since September 2015, owners and operators of vessels sailing into European waters must ensure that marine growth prevention systems comply with the EU Biocides Regulation (528/2012). Cathelco are one of the few companies listed under Article 95, the official register of Authorised Active Substance suppliers who have been approved by the European Chemicals Agency (ECHA). Therefore, it is important to install genuine Cathelco equipment and anodes.
Failure to use equipment from an authorised supplier may affect the ship’s Green Passport, lead to financial penalties and even imprisonment.